Find your parish Donate

Synod Prayer

Adsumus – Prayer to the Holy Spirit

 Attributed to St. Isidore of Seville (560-636), it has been traditionally used at Councils and Synods for hundreds of years.
The version below was specifically designed for the Church’s Synodal journey from 2021 to 2023.

We stand before You, Holy Spirit,
as we gather together in Your name.
With You alone to guide us,
make Yourself at home in our hearts;
Teach us the way we must go
and how we are to pursue it.
We are weak and sinful;
do not let us promote disorder.
Do not let ignorance lead us down the wrong path
nor partiality influence our actions.
Let us find in You our unity
so that we may journey together to eternal life
and not stray from the way of truth
and what is right.
All this we ask of You,
who are at work in every place and time,
in the communion of the Father and the Son,
forever and ever. Amen.

 

Adsumus Prayer as Gaeilge

Seasaimid i Do láthairse, a Spioraid Naoimh,
agus sinn/muid ag teacht le chéile i D’ainm.
Agus Tusa amháin mar threoraí againn
socraigh Tú féin síos inár gcroíthe;
Múin dúinn an tslí a chaithfimid dul
agus conas is féidir linn leanúint di.
Táimid lag agus claonta chun peaca;
ná lig dúinn ainriail a chur chun cinn.
Ná lig don aineolas sinn/muid a chur amú,
ná don chlaonpháirtíocht ár ngníomhartha a mhúnlú.
Lig dúinn teacht Ort inár n-aontacht
chun go dtriallfaimid le chéile chun na beatha síoraí
gan dul ar strae ó bhealach na fírinne ná ón gceart.
Iarraimid é seo uile Ort,
Tusa a bhíonn ag obair de shíor agus i ngach uile áit,
i gcomaoin an Athar agus an Mhic,
trí shaol na saol. Amen.